Stopka | WK

Zgodnie z § 5 TMG:

PAV Germany GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 26
47228 Duisburg

Reprezentowany przez:

Jan Lindner

Kontakt:

Telefon: +48 22 481 05 08
E-Mail: web.suggestions@de.pandasecurity.com

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy:Duisburg
Numer rejestracyjny: HRB 20381

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs 2 RStV

Jan Lindner (Adres jak wyżej)

Warunki korzystania

HTutaj znajdują się nasze ogólne warunki handlowe

Źródła wykorzystanych rysunków i grafik:

http://www.istockphoto.com


Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści
Jako Usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści znajdujące się na tych stronach na mocy ogólnych przepisów z sekcji 7, ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak na mocy przepisów prawa zawartych w sekcjach od 8 do 10 TMG jako Usługodawcy nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji transmitowanych lub przechowywanych przez strony trzecie lub do wyjaśniania okoliczności, które wskazują na zaistnienie nielegalnych działań. Obowiązek usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji na mocy przepisów ogólnych pozostaje niezmienny. Odpowiedzialność prawna w tym zakresie jest jednakże możliwa wyłącznie od momentu, gdy Usługodawca dowie się o konkretnym naruszeniu. Jeżeli Usługodawca dowie się o dowolnym naruszeniu, natychmiast usunie rzeczone treści.

Odpowiedzialność za łącza
Oferta Usługodawcy zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych innych podmiotów, na których treści Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Z tego powodu Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności za żadne treści publikowane przez strony trzecie. Odpowiedni Usługodawca lub moderator strony jest zawsze odpowiedzialny za treści znajdujące się na powiązanych stronach. W momencie umieszczenia na stronie Usługodawcy łącza do witryn stron trzecich rzeczone strony i witryny są traktowane jako sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń obowiązujących przepisów prawa. Nie stwierdzono obecności żadnych nielegalnych treści w momencie umieszczania łącza przekierowującego do tychże stron. Z tego względu stała kontrola treści publikowanych na tych stronach bez konkretnych wskazań ewentualnych naruszeń nie jest konieczna. Jeżeli Usługodawca dowie się o dowolnym naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, natychmiast usunie łącza do rzeczonych treści.

Prawa autorskie
Treści i prace stworzone przez operatorów strony na rzeczonych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja oraz jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. O ile treści na niniejszej stronie nie zostaną utworzone przez operatora, wówczas respektowane są prawa autorskie stron trzecich. Treści autorstwa stron trzecich zostały oznaczone jako takie. Niemniej jednak, jeżeli użytkownik wie o naruszeniu praw autorskich, Usługodawca prosi o poinformowanie go o takim naruszeniu. Jeżeli Usługodawca dowie się o naruszeniu prawa, wówczas natychmiast usunie rzeczone treści.

Brak możliwości komentowania.