Certyfikaty

W ramach Akademii Pandy masz możliwość otrzymania różnych certyfikatów. Po wzięciu udziału w Dniu Technologii należy wziąć udział w Dniu Wiedzy w ciągu 3 miesięcy, aby uzyskać autoryzację jako Partner Pandy.

Panda Associate

Po udanym uczestnictwie w Dniu Wiedzy otrzymasz certyfikat Associate. Jest to dowód autoryzacji jako partner Pandy i jest ważny przez 12 miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony raz o 12 miesięcy poprzez udział w szkoleniach produktowych. Zanim certyfikat wygaśnie, należy przedłużyć okres jego ważności poprzez ponowne uczestnictwo w Dniu Wiedzy, aby utrzymać status partnera. Certyfikat Associate Certificate otrzymasz niezależnie od certyfikatów, które możesz uzyskać uczestnicząc w szkoleniach produktowych.

Specialist Zertifikat

Wymagania

Ważna umowa partnerska

Czas trwania:
Knowledge Day: 12 miesiące

Panda Specialist, Panda Expert oraz Panda Master Engineer

W zaawansowanych (płatnych) szkoleniach produktowych od 1 do 3 przekazujemy szczegółową wiedzę o naszych poszczególnych produktach. Po uczestnictwie w szkoleniach otrzymają Państwo jeden z naszych dalszych certyfikatów: Panda Specialist (ważny Certyfikat Associate + 1 kurs szkolenia produktowego), Panda Expert (ważny Certyfikat Associate + 2 kursy szkolenia produktowego) lub Master Engineer (ważny Certyfikat Associate + 3 kursy szkolenia produktowego). Jeśli uzyskałeś najwyższy poziom certyfikacji „Panda Master Engineer”, jesteś również uprawniony do korzystania z naszej Gorącej Linii Wsparcia Panda Premium.

Panda Specialist

Specialist Zertifikat

Wymagania

Ważny certyfikat partnera
+
1. szkolenie dotyczące produktów

Czas trwania: 12 miesięcy

Panda Expert

Expert Zertifikat

Wymagania

Ważny certyfikat partnera
+
1. szkolenie dotyczące produktów
+
2. szkolenie dotyczące produktów

Czas trwania: 12 miesięcy

Panda Master Engineer

Master Engineer Zertifikat

Wymagania

Ważny certyfikat partnera
+ 1. szkolenie dotyczące produktów
+ 2. szkolenie dotyczące produktów
+ 3. szkolenie dotyczące produktów

Czas trwania: 24 miesiące

W celu określenia poziomów certyfikacji brane są pod uwagę szkolenia z różnych produktów w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Brak możliwości komentowania.