Home

Dlaczego Panda?

Od ponad 25 lat w firmie Panda Security opracowujemy technologiczne kamienie milowe w sektorze bezpieczeństwa. Obecnie firma Panda jest solidnym, rozpoznawanym na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwem z biurami w ponad 60 krajach. Zapewniamy ochronę ponad 25 milionom użytkowników w ok. 200 krajach. Naszą misją jest nieustanny rozwój innowacyjnych rozwiązań w branży zarządzania oraz bezpieczeństwa IT, zapewniających systemom komputerowym naszych użytkowników najwyższy możliwy poziom ochrony.

Panda Security Preview Image

Rozwiązania dla biznesu – optymalne bezpieczeństwo dla każdej branży

Od momentu powstania w 1990 roku firma Panda Security zainwestowała dużą część swoich dochodów w badania i rozwój, mając na celu zapewnienie swoim klientom najnowocześniejszej technologii w walce z cyberprzestępczością. Jednak nie każda branża ma takie same wymagania w zakresie bezpieczeństwa IT. W odpowiedzi na zróżnicowane wymagania naszych klientów oferujemy szeroką gamę rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania i kontroli IT.

Nasz program partnerski

Nasze motto brzmi: „Ramię w ramię z naszymi partnerami pracujemy na wspólny sukces!” Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy unikalny program partnerski, który optymalnie wspomaga rozwój Państwa firmy. Program opiera się na trzech głównych filarach:

PROSTOTA

Gwarantujemy szybkie i łatwe zarządzanie licencjami, a także bezpieczeństwo Państwa klientów.

MARŻA

W firmie Panda nie narzucamy żadnych standardowych kosztów obsługi. Poprzez nabycie pakietów licencyjnych partnerzy mogą znacznie zwiększyć swoje marże. Ponadto sprzedaż dodatkowych usług umożliwia generowanie dodatkowych przychodów.

KONTROLA

Dzięki ofercie firmy Panda wszystko jest pod kontrolą: Bieżący i przyszły stan Państwa firmy, a także bezpieczeństwo klientów.

Panda Adaptive Defense 360

Całkowita przejrzystość, absolutna kontrola

Szkolenia w Panda Academy

Oprócz rozwiązań technologicznych wiedza ekspercka naszych specjalistów jest naszym kluczem do sukcesu. Z tego względu oferujemy kompleksowy program szkoleniowy wszystkim partnerom programu Panda Partner. Uczestnicy szkolenia otrzymają nie tylko ważne informacje na temat najnowszych szczegółów technicznych dotyczących naszych produktów, ale również omówienie najnowszych trendów i osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa IT w przemyśle ogółem.

Nasze moduły szkoleniowe

Koncepcja szkolenia Panda Security ma strukturę modułową. Dzień Techniki i Dzień Wiedzy to podstawowe kursy szkoleniowe. Udział w tych modułach jest bezpłatny i obowiązkowy dla wszystkich autoryzowanych partnerów Pandy. W zaawansowanych (odpłatnych) szkoleniach produktowych modułów od 1 do 4 przekazywana jest szczegółowa wiedza na temat poszczególnych produktów.

Technology Day


Partner authorization initial training

Technology Day jest obowiązkowym szkoleniem podstawowym w zakresie autoryzacji partnera.

Technology Day

Knowledge Day


Partner authorization maintaince training

Knowledge Day dostarcza corocznie aktualizowane informacje na temat nowych produktów Pandy.

Knowledge Day

Adaptive Defense


Adaptive Defense Partner Partner Advanced Training

Przekazywana jest obszerna wiedza na temat programu i struktury administracyjnej.

Modułu 1

Adv. Reporting Tool


Advanced Reporting Tool Partner Advanced Training

Podczas tego szkolenia, konfiguracja i funkcjonalność są szczegółowo wyjaśnione.

Modułu 2

Adaptive Defense Module


Adaptive Defense Module Partner Advanced Training

Poszczególne moduły Adaptive Defense zostały szczegółowo objaśnione.

Modułu 3

Systems Management


Systems Management Partner Advanced Training

Obejmuje zarządzanie aktywami, raportowanie, wdrażanie i zarządzanie urządzeniami, zdalne wsparcie i monitorowanie.

Modułu 4

Treści dla partnerów

Autoryzowani partnerzy Panda mogą zarejestrować się w sekcji „Partner Content”. Publikowane są tam różne informacje i materiały dedykowane specjalnie dla naszych partnerów. W sekcji Partner News ogłaszamy najnowsze akcje promocyjne. Ponadto znajdują się tam również wszystkie arkusze danych, dokumentacja, bieżące cenniki, archiwum grafik oraz wiele materiałów marketingowych dla Państwa firmy.

 • Arkusze danych

  Nasze arkusze danych zawierają informacje o funkcjach i zaletach naszych produktów.

 • Dokumentacja

  Dokumentacja dotycząca różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT

 • Ulotki i broszury

  Znajdź wszystkie materiały do drukowania i reklamy Panda Security.

 • Targi prezentacja

  Targi prezentacja stwarzają okazję do nawiązania znacznie bardziej spersonalizowanych relacji z klientami.

 • Pliki do pobrania

  Narzędzia bezpieczeństwa IT do pobrania z Panda Security

 • Szablony mailingowe

  Szablony dotyczące różnych działań we współpracy z Panda Security

Brak możliwości komentowania.