Home

Dlaczego Panda?

Od ponad 25 lat w firmie Panda Security opracowujemy technologiczne kamienie milowe w sektorze bezpieczeństwa. Obecnie firma Panda jest solidnym, rozpoznawanym na arenie międzynarodowej przedsiębiorstwem z biurami w ponad 60 krajach. Zapewniamy ochronę ponad 25 milionom użytkowników w ok. 200 krajach. Naszą misją jest nieustanny rozwój innowacyjnych rozwiązań w branży zarządzania oraz bezpieczeństwa IT, zapewniających systemom komputerowym naszych użytkowników najwyższy możliwy poziom ochrony.

Panda Security Preview Image

Rozwiązania dla biznesu – optymalne bezpieczeństwo dla każdej branży

Od momentu powstania w 1990 roku firma Panda Security zainwestowała dużą część swoich dochodów w badania i rozwój, mając na celu zapewnienie swoim klientom najnowocześniejszej technologii w walce z cyberprzestępczością. Jednak nie każda branża ma takie same wymagania w zakresie bezpieczeństwa IT. W odpowiedzi na zróżnicowane wymagania naszych klientów oferujemy szeroką gamę rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania i kontroli IT.

Nasz program partnerski

Nasze motto brzmi: „Ramię w ramię z naszymi partnerami pracujemy na wspólny sukces!” Aby osiągnąć ten cel, stworzyliśmy unikalny program partnerski, który optymalnie wspomaga rozwój Państwa firmy. Program opiera się na trzech głównych filarach:

PROSTOTA

Gwarantujemy szybkie i łatwe zarządzanie licencjami, a także bezpieczeństwo Państwa klientów.

MARŻA

W firmie Panda nie narzucamy żadnych standardowych kosztów obsługi. Poprzez nabycie pakietów licencyjnych partnerzy mogą znacznie zwiększyć swoje marże. Ponadto sprzedaż dodatkowych usług umożliwia generowanie dodatkowych przychodów.

KONTROLA

Dzięki ofercie firmy Panda wszystko jest pod kontrolą: Bieżący i przyszły stan Państwa firmy, a także bezpieczeństwo klientów.

Panda Adaptive Defense 360

Całkowita przejrzystość, absolutna kontrola

Szkolenia w Panda Academy

Oprócz rozwiązań technologicznych wiedza ekspercka naszych specjalistów jest naszym kluczem do sukcesu. Z tego względu oferujemy kompleksowy program szkoleniowy wszystkim partnerom programu Panda Partner. Uczestnicy szkolenia otrzymają nie tylko ważne informacje na temat najnowszych szczegółów technicznych dotyczących naszych produktów, ale również omówienie najnowszych trendów i osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa IT w przemyśle ogółem.

Nasze moduły szkoleniowe

Koncepcja szkoleniowa programu Panda Security jest podzielona na moduły. Moduły szkoleniowe 1 i 2 stanowią podstawowe szkolenie. Udział w tych modułach jest bezpłatny i obowiązkowy dla wszystkich autoryzowanych partnerów Panda. Dalsze szkolenia (płatne) dotyczące naszych produktów z modułów od 3 do 5 dostarczają szczegółowej wiedzy o całej ofercie.

Partner Authorization Initial Training


Partner authorization initial training

Moduł 1 jest obowiązkowym elementem szkolenia autoryzacyjnego dla osób, które chcą zostać naszymi partnerami.

Do modułu 1

Partner Authorization Maintenance Training


Partner authorization maintaince training

Moduł 2, który należy odświeżać raz do roku, obejmuje informacje o najnowszych produktach Panda.

Do modułu 2

Endpoint Protection Partner Adv. Training


Endpoint Protection Partner Advanced Training

Uczestnicy szkolenia otrzymują informacje na temat struktury programu i administracji.

Do modułu 3

Systems Management Partner Adv. Training


Systems Management Partner Advanced Training

Szkolenie obejmuje Asset Management, raportowanie, wdrażanie i zarządzanie urządzeniami, a także zdalną pomoc i monitorowanie.

Do modułu 4

Adaptive Defense Partner Adv. Training


Adaptive Defense Partner Advanced Training

W ramach tego szkolenia zostaną szczegółowo wyjaśnione konfiguracja i działanie programu.

Do modułu 5

Treści dla partnerów

Autoryzowani partnerzy Panda mogą zarejestrować się w sekcji „Partner Content”. Publikowane są tam różne informacje i materiały dedykowane specjalnie dla naszych partnerów. W sekcji Partner News ogłaszamy najnowsze akcje promocyjne. Ponadto znajdują się tam również wszystkie arkusze danych, dokumentacja, bieżące cenniki, archiwum grafik oraz wiele materiałów marketingowych dla Państwa firmy.

 • Arkusze danych

  Nasze arkusze danych zawierają informacje o funkcjach i zaletach naszych produktów.

 • Dokumentacja

  Dokumentacja dotycząca różnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT

 • Ulotki i broszury

  Znajdź wszystkie materiały do drukowania i reklamy Panda Security.

 • Targi prezentacja

  Targi prezentacja stwarzają okazję do nawiązania znacznie bardziej spersonalizowanych relacji z klientami.

 • Pliki do pobrania

  Narzędzia bezpieczeństwa IT do pobrania z Panda Security

 • Szablony mailingowe

  Szablony dotyczące różnych działań we współpracy z Panda Security

Brak możliwości komentowania.