Uw contactpersoon: Plaats van scholing: Tijdstip:
Joseph van den Beuken
internal.sales@be.pandasecurity.com
Crowne Plaza Antwerp
Gerard le Grellelaan 10
B-2020 Antwerpen
Routebeschrijving
9:00 – 17:00 uur

Afspraak in Outlook noteren

Bij dezen meld ik/melden wij de volgende persoon/personen bindend voor de gratis Panda-autorisatie-scholing aan:

Voor- en achternaam: E-mail: E-mail bevestiging: November 2019
06.11. & 07.11.
06.11. & 07.11.
06.11. & 07.11.
06.11. & 07.11.

 

Bedrijfsnaam:   Aanwijzingen m.b.t. de catering (vegetariërs, mensen met een lactose-intolerantie of een allergie etc.)
Graag willen we uw aandacht vragen voor het feit dat de aanmelding bindend is en slechts tot 5 werkdagen voor het begin van de scholing gratis geannuleerd kan worden. De annulering dient schriftelijk te geschieden. Panda Security behoudt zich het recht voor om ingeval van een te late afmelding of ingeval van niet-deelname administratiekosten ten bedrage van 100,00 euro in rekening te brengen. Gelieve er bovendien rekening mee te houden dat alleen schriftelijk bevestigde aanmeldingen voor de bovengenoemde scholing in aanmerking kunnen worden genomen. U ontvangt uw aanmeldingsbevestiging op de in de aanmelding opgegeven e-mail-adressen.
 

Als alternatief kunt u ook dit formulier uitprinten en ingevuld per fax sturen aan: +32 154 810 38

 

>> Let op ons Gegevensbeschermingsverklaring