Stopka | WK

Zgodnie z § 5 TMG:

PAV Germany GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 26
47228 Duisburg

Reprezentowany przez:

Jan Lindner

Kontakt:

Telefon: +48 22 481 05 08
E-Mail: web.suggestions@de.pandasecurity.com

Wpis do rejestru:

Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy:Duisburg
Numer rejestracyjny: HRB 20381

Warunki korzystania

HTutaj znajdują się nasze ogólne warunki handlowe

Źródła wykorzystanych rysunków i grafik:

http://www.istockphoto.com


Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści
Jako Usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze własne treści znajdujące się na tych stronach na mocy ogólnych przepisów z sekcji 7, ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak na mocy przepisów prawa zawartych w sekcjach od 8 do 10 TMG jako Usługodawcy nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji transmitowanych lub przechowywanych przez strony trzecie lub do wyjaśniania okoliczności, które wskazują na zaistnienie nielegalnych działań. Obowiązek usuwania lub blokowania wykorzystywania informacji na mocy przepisów ogólnych pozostaje niezmienny. Odpowiedzialność prawna w tym zakresie jest jednakże możliwa wyłącznie od momentu, gdy Usługodawca dowie się o konkretnym naruszeniu. Jeżeli Usługodawca dowie się o dowolnym naruszeniu, natychmiast usunie rzeczone treści.

Odpowiedzialność za łącza
Oferta Usługodawcy zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych innych podmiotów, na których treści Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Z tego powodu Usługodawca nie może ponosić odpowiedzialności za żadne treści publikowane przez strony trzecie. Odpowiedni Usługodawca lub moderator strony jest zawsze odpowiedzialny za treści znajdujące się na powiązanych stronach. W momencie umieszczenia na stronie Usługodawcy łącza do witryn stron trzecich rzeczone strony i witryny są traktowane jako sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń obowiązujących przepisów prawa. Nie stwierdzono obecności żadnych nielegalnych treści w momencie umieszczania łącza przekierowującego do tychże stron. Z tego względu stała kontrola treści publikowanych na tych stronach bez konkretnych wskazań ewentualnych naruszeń nie jest konieczna. Jeżeli Usługodawca dowie się o dowolnym naruszeniu obowiązujących przepisów prawa, natychmiast usunie łącza do rzeczonych treści.

Prawa autorskie
Treści i prace stworzone przez operatorów strony na rzeczonych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja oraz jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. O ile treści na niniejszej stronie nie zostaną utworzone przez operatora, wówczas respektowane są prawa autorskie stron trzecich. Treści autorstwa stron trzecich zostały oznaczone jako takie. Niemniej jednak, jeżeli użytkownik wie o naruszeniu praw autorskich, Usługodawca prosi o poinformowanie go o takim naruszeniu. Jeżeli Usługodawca dowie się o naruszeniu prawa, wówczas natychmiast usunie rzeczone treści.


Oświadczenie o ochronie danych osobowych:

Ochrona danych
Użytkowanie naszej strony jest zazwyczaj możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail) są gromadzone za pośrednictwem naszej strony, zawsze, o ile to możliwe, odbywa się to dobrowolnie. Rzeczone dane nie zostaną przekazane żadnym stronom trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody ich właścicieli. Usługodawca chce podkreślić, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem do nich stron trzecich nie jest możliwa. Wykorzystywanie opublikowanych danych kontaktowych stron trzecich do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych bez wyraźnej zgody właściciela danych jest surowo zabronione. Operatorzy strony zachowują sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w wypadku przesyłania niechcianych materiałów promocyjnych, np. za pomocą wiadomości typu spam.

Ochrona danych w przypadku korzystania z wtyczek portalu Facebook (przycisk Like)
Na naszych stronach znajdują się zintegrowane wtyczki do platformy społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA). Wtyczkę do portalu Facebook można rozpoznać po logo firmy Facebook lub po przycisku „Like” (Lubię to) na naszej stronie.
Omówienie wtyczek portalu Facebook znajduje się tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wtyczka na stronie Usługodawcy jest wykorzystywana do ustanowienia bezpośredniego połączenia między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem portalu Facebook. Operacja ta przekazuje do portalu Facebook informacje o odwiedzeniu naszej strony przez użytkownika oraz o jego adresie IP. Klikając przycisk „Like” w portalu Facebook, gdy jest się zalogowanym na swoje konto w rzeczonej aplikacji, można powiązać treść strony Usługodawcy ze swoim profilem w portalu Facebook. To umożliwi portalowi Facebook powiązanie wizyty na stronie Usługodawcy z kontem użytkownika. Chcemy zaznaczyć, że jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie wiemy, jakie treści są transmitowane oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez portal Facebook.
Więcej informacji na temat polityki prywatności portalu Twitter dostępne jest pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php
Jeżeli użytkownik nie chce, aby portal Facebook powiązał jego wizytę ze stronami Usługodawcy, należy wylogować się ze swojego konta użytkownika w tym portalu.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z usługi Google Analytics
Niniejsza strona używa Google Analytics, usługi analityki sieciowej świadczonej przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics używa tzw. „cookie”, plików tekstowych przechowywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę stron odwiedzanych przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki typu „cookie” o sposobie korzystania przez użytkownika z niniejszej strony są zazwyczaj przesyłane na serwery firmy Google w USA i przechowywane tamże. Jednak w przypadku włączenia anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez firmę Google.
Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer firmy Google w USA i skrócony tamże. W imieniu operatora niniejszej strony firma Google będzie używać niniejszych informacji, aby dokonać ewaluacji użytkowania niniejszej strony przez użytkownika, kompilowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do świadczenia innych usług powiązanych z użytkowaniem niniejszej strony oraz Internetu w powiązaniu z operatorem niniejszej strony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę internetową użytkownika jako część analizy Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google.
Aby zapobiec zapisywaniu plików „cookie”, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednak należy pamiętać, że wówczas pełne korzystanie ze wszystkich funkcji na naszej stronie może nie być możliwe. Ponadto można uniemożliwić firmie Google zbieranie i przetwarzanie danych (w tym adresu IP użytkownika) powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej Usługodawcy poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki internetowej dostępnej pod poniższym adresem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Polityka prywatności dotycząca korzystania z portalu Twitter
Funkcje usług portalu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Rzeczone funkcje są oferowane przez portal Twitter Inc., Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z portalu Twitter i opcji „Retweet” odwiedzane strony zostają powiązane z kontem użytkownika w rzeczonym portalu i udostępniane innym użytkownikom. Niniejsze dane są transmitowane także do portalu Twitter.
Chcemy zaznaczyć, że jako podmiot odpowiedzialny za stronę nie wiemy, jakie treści są transmitowane oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez portal Twitter.
Więcej informacji na temat polityki prywatności portalu Twitter jest dostępnych pod adresem http://twitter.com/privacy.
Można zmienić swoje ustawienia prywatności w portalu Twitter w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings ändern.

Obrzęk: eRecht24

Brak możliwości komentowania