Colofon | Algemene voorwaarden

Gegevens overeenkomstig paragraaf 5 TMG
(Telemediengesetz: Duitse wet op de telemedia)

PAV Security B.V.
Parktoren
Nieuwe stationsstraat 20
Floor 13 and 14th
6811 KS Arnhem
Netherlands

Vertegenwoordigd door:

Jan Lindner

Contact:

Telefoon: +31 268 080 136
Telefax: +31 268 080 165
E-mail: web.suggestions@de.pandasecurity.com

Registervermelding:

Inschrijving in het handelsregister.
Registerrechtbank:Duisburg
Registernummer: HRB 20381

Algemene voorwaarden

Hier treft u onze algemene voorwaarden aan Algemene voorwaarden

Bronnenopgave voor de gebruikte afbeeldingen en afbeeldingen:

http://www.istockphoto.com


Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstaanbieder zijn wij overeenkomstig paragraaf 7, lid 1 TMG (Telemediengesetz: Duitse wet op de telemedia) voor eigen inhoud op deze pagina’s conform de algemene wetten verantwoordelijk. Conform paragraaf 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstaanbieder echter niet verplicht overgedragen of opgeslagen vreemde informatie te bewaken of naar omstandigheden te zoeken die op onwettige activiteiten duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetten blijven hiervan ongemoeid. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisneming van een concrete wetsovertreding. Bij het bekend worden van overeenkomstige rechtsovertredingen zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, met inhoud waarvan wij geen invloed op hebben. Derhalve kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen aansprakelijkheid accepteren. Voor de inhoud van de doorgelinkte pagina’s is de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De doorgelinkte pagina’s zijn op het moment van doorlinken gecontroleerd op mogelijke rechtsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van het doorlinken niet herkenbaar. Er kan echter niet in redelijkheid worden verlangd dat de doorgelinkte pagina’s zonder concrete aanknopingspunten voor een rechtsovertreding permanent op inhoud worden gecontroleerd. Wanneer rechtsovertredingen bekend worden, zullen wij dergelijke links per ommegaande verwijderen.

Auteursrecht
De door de exploitanten van de pagina’s opgestelde inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en ieder soort gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur c.q. opsteller nodig. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze pagina niet is opgesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht opmerken, verzoeken wij u ons hierop te attenderen. Wanneer rechtsschendingen bekend worden, zullen wij dergelijke inhoud per ommegaande verwijderen.


Privacyverklaring:

Bescherming persoonsgegevens
Het gebruik van onze website is doorgaans zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina’s persoons gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld: naam, adres of e-mailadressen) worden opgevraagd, geschiedt dit, indien mogelijk, steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan bevatten. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van in het kader van de disclaimerverplichting openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor de verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen uitdrukkelijk tegengesproken. De exploitanten van de pagina’s behouden zich het recht juridische stappen te ondernemen, ingeval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, zoals spam e-mails.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (Like-button)
Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VS) geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of aan de “Like-button” (“Vind ik leuk”) op onze site.
Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook verkrijgt daardoor de informatie dat u onze website hebt bezocht via uw IP-adres. Als u de “Like-button” van Facebook aanklikt terwijl u bij uw Facebook-account bent aangemeld, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis verkrijgen over de inhoud van de doorgestuurde gegevens en het gebruik ervan door Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in het privacy beleid van Facebook onder http://nl-nl.facebook.com/policy.php
Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-account kan koppelen, dient u zich af te melden van uw Facebook-gebruikersaccount.

Privacyverklaring over het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimiseren op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter eerst door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst betreffende de Europese Economische ruimte hebben ondertekend.

Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om nog andere diensten die verband houden met het website- en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het in het kader van Google Analytics van uw browser Google verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden samengevoegd.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de betreffende instelling van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter
Op onze website zijn functies van de Twitter-dienst geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte webpagina’s aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter.

Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis krijgen van de inhoud van de verzonden gegevens, noch van het gebruik ervan door Twitter.
Voor meer informatie, zie het privacy beleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.
U kunt uw privacy-instellingen bij Twitter in uw accountinstellingen wijzigen op http://twitter.com/account/settings.

Quellen: eRecht24

Reageren is niet mogelijk